Lcm Exams
London College of Music
Γιατί να δώσω εξετάσεις
Οδηγός Σπουδών
(Syllabus Introduction)
Επίδοση πτυχίων &
Ενημέρωση υποψηφίων
Αξιολόγηση
Εξέταστρα
Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα
Χρήσιμες Πληροφορίες
Ημερομηνίες εξετάσεων
Χρήσιμες πληροφορίες

Ημερομηνίες εξετάσεων (Θεωρία)
Γραπτές εξετάσεις (Grade Exams) διοργανώνονται τον Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο κάθε χρόνου. Αναφορικά με τα διπλώματα (Theoritical Diplomas), εξετάσεις γίνονται μόνο κάθε Ιούνιο. Ακριβείς ημερομηνίες αναγράφονται στα δελτία συμμετοχής - αιτήσεις και θα αναρτώνται τακτικά στο site.

Αιτήσεις συμμετοχής - ημερομηνίες
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες όπως αυτές ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατίθονται στα κεντρικά γραφεία ή στους κατά τόπους αντιπροσώπους. Αιτήσεις που στέλνονται με fax δεν θα γίνονται δεκτές.

Καθυστέρηση στην κατάθεση της αίτησης
Δίνονται στους υποψήφιους προθεσμία επτά ημερών μετά την λήξη προθεσμίας να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με το ποσό των εξετάστρων. Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές κατόπιν αυτής της προθεσμίας.

Εξέταστρα
Ένας πλήρης κατάλογος είναι διαθέσιμος στην αρχή της σχολικής περιόδου και διατίθεται από τα κεντρικά γραφεία ή τους κατά τόπους αντιπροσώπους. Τα εξέταστρα δεν επιστρέφονται και οι εξετάσεις δεν μπορούν να αναβληθούν ή να μετατεθούν.

Συνθήκες στα εξεταστικά κέντρα
Μία ήσυχη αίθουσα είναι διαθέσιμη. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι υποψήφιοι να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς θορύβους. Η αίθουσα θα είναι ευρύχωρη, με ένα αξιόλογο πιάνο και με το ειδικό κάθισμα. Υπάρχει αναλόγιο και υποπόδιο για τους κιθαρίστες. Επίσης είναι διαθέσιμη αίθουσα για την προθέρμανση των υποψηφίων. Digital pianos δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα διπλώματα.

Μετάθεση των εξετάσεων
Οι υποψήφιοι κάτω από ειδικές συνθήκες μπορεί να τους επιτραπεί ν' αλλάξουν εξεταστικό κέντρο, αν και εφόσον έγκαιρα ενημερώσουν την γραμματεία του ωδείου τους ή τα κεντρικά γραφεία.

Άδεια εισόδου στην αίθουσα εξετάσεων
Κανένας, πέρα από τον υποψήφιο και τον εξεταστή δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην αίθουσα. Εξαιρούνται:

  1. Ο μουσικός που συνοδεύει κάποιο κομμάτι, μπορεί να είναι παρών μόνο σ' αυτό το σημείο της εξέτασης.
  2. Ένα εγκεκριμένο πρόσωπο, όπως κάποιος δάσκαλος ή ένας γονέας μπορεί να είναι παρών όταν αυτό επίσημα ζητηθεί για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
  3. Θεατές για τα FLCM recital.

Ερμηνεία ρεπερτορίου
Όλο το ρεπερτόριο πρέπει να εκτελείται όπως ακριβώς είναι γραμμένο στην έκδοση, με εξαίρεση τις επαναλήψεις. Στα μέρη που παίζονται με συνοδεία, αυτό είναι απαραίτητο.

Επαναλήψεις
Οι επαναλήψεις βρίσκονται στην κρίση του μαθητή. Γενικεύοντας, οι μικρές επαναλήψεις πρέπει να εκτελούνται ενώ μέρη όπως ολόκληρη η έκθεση σονάτας ας αποφεύγονται.

Δαχτυλοθεσία
Στα βιβλία που εκδίδει το LCM αλλά και άλλων εκδοτικών οίκων, προτείνεται συγκεκριμένη δαχτυλοθεσία που αποτελεί απλά έναν βασικό οδηγό για τον υποψήφιο. Εναλλακτικές δαχτυλοθεσίες θα αξιολογούνται από τους εξεταστές και θα γίνονται αποδεκτές εφόσον δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Κούρδισμα
Οι υποψήφιοι μπορούν να δεχτούν βοήθεια στο κούρδισμα του οργάνου έως το Grade 5. Από το Grade 5 και μετά, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ικανοί μόνοι τους να κουρδίσουν τα μουσικά τους όργανα καθώς οι εξεταστές δεν θα προσφέρουν καμία βοήθεια.

Συνοδεία
Είναι ευθύνη του υποψηφίου να προτείνει τον κατάλληλο μουσικό για την συνοδεία, αν αυτό απαιτείται από τις εξετάσεις. Προηχογραφημένα backing tracks δεν θα γίνονται αποδεκτά.
Εξαιρούνται οι ακόλουθες περιστάσεις:

  1. Στο μουσικό θέατρο, στα Popular Music Vocals, στις εξετάσεις των Drums και στις λοιπές εξετάσεις στην Jazz.
  2. Όταν το κομμάτι διευκρινίζεται στο πρόγραμμα σπουδών και εκδίδεται με προηχογραφημένη συνοδεία.
  3. Με προέγκριση από το εξεταστικό γραφείο του LCM.

Διακοπή της εξέτασης
Ο εξεταστής διατηρεί σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης το δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο, αν αυτός ξεπεράσει το χρονικό όριο που απαιτείται για την απάντηση.

Εξαίρεση
Κανένα κομμάτι της εξέτασης δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δοκιμαστεί σ' ένα επίπεδο της εξέτασης αυτομάτως μηδενίζεται. Παρόλα αυτά, μία αξιόλογη και φιλότιμη προσπάθεια παίρνει το 33% της συνολικής βαθμολογίας.

Ηχογράφηση των εξετάσεων
Με τυχαία επιλογή ηχογραφούνται κάποιες εξετάσεις για την εκπαίδευση των εξεταστέων. Τα μηχανήματα ηχογράφησης δεν εμποδίζουν την εξεταστική διαδικασία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς από υποψηφίους ή το LCM.

Αποτελέσματα εξετάσεων και πτυχία
Μία γραπτή αναφορά συμπληρώνεται για κάθε υποψήφιο. Οι μαθητές ενημερώνονται το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση όχι σε μεγαλύτερο διάστημα από 4 βδομάδες. Η επίδοση των πτυχίων γίνεται εντός 8 βδομάδων. Συγκεκριμένα για τις καλοκαιρινές εξετάσεις, τα πτυχία συνήθως αποστέλλονται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Υποψήφιοι με ειδικές ικανότητες
Οι εξετάσεις του LCM δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι απαραίτητο έγκαιρα να γνωρίζει το κεντρικό γραφείο κατά την κατάθεση της αίτησης, την συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα.

Γλώσσα
Όλες οι εξετάσεις γίνονται στην Αγγλική γλώσσα.

Προγράμματα σπουδών (Syllabuses)
Προγράμματα σπουδών και δωρεάν κατάλογος ρεπερτορίου αναφορικά με τα Grades διατίθεται δωρεάν από τα κεντρικά γραφεία του LCM, τους κατά τόπους αντιπροσώπους, ή από το site.

 
 
 
 
 
 
 
Registry of Guitar TutorsUniversity of West London